Psychosomatické poradenství

Pomocí specifických diagnostických metod vám pomohu určit, zda se jedná o problém mechanický nebo ne. Také vám pomohu s řešením těchto somatických potíží. Na základě vašich odpovědí na cílené otázky získáte informaci, do jaké míry na vašem fyzickém diskomfortu participuje psychické rozpoložení a zda je třeba další konzultace s psychologem.

V případě zájmu mne kontaktujte +420 777 259 636