Terapeutické techniky

Metoda Robina McKenzie - mechanická diagnostika páteře a kloubů, jejímž cílem je objevit a porozumět konkrétním pohybům, které klientovi škodí a hlavně najít přesný pohyb, který pomůže odstranit bolest. Klient pak tento jednoduchý cvik opakuje několikrát denně po dobu několika dní. Po kontrolním vyšetření následuje další cvik anebo se s uzdraveným klientem loučíme.

Metoda Ludmily Mojžíšové - primárně je zaměřena na ženy, kterým se nedaří otěhotnět. Provádí se diagnostika a terapie žeberních spojů a celé páteře, včetně kostrče. V některých případech je třeba provést uvolnění obratlů a žeberních spojů, tzv. manuální mobilizaci. Součástí metody je také doporučení jednoduchých, ale konkrétních cviků pro svaly pánevního dna, kyčlí a trupu. Toto cvičení je třeba provádět 2x denně.

Ergonomie - rozbor pohybových stereotypů klienta při běžných činnostech a v zaměstnání. Snažíme se o porozumění důsledkům pracovní zátěže a jejímu vlivu na pohybový aparát. Nabízím konkrétní pracovní polohy a pohyby, které jsou pro klienta nejméně náročné. Doporučuji pomůcky, které minimalizují vznik dalších bolestí nebo nemocí.

Manuální techniky - jedná se o techniky zaměřené na uvolnění svalů, posunlivost fascií, kvalitu kůže, zlepšení toku lymfy či snížení otoků. Patří sem i pasívní mobilizace páteře i kloubů za účelem zvýšení kloubní pohyblivosti a nebo relaxační techniky. Tyto techniky jsou většinou příjemné, podporují uvolnění tkání a psychickou pohodu.

Baňkování - tradiční technika s využitím podtlakových baněk za účelem snížení kožních a svalových napětí.

Tejpování - využití elastického pásu má více úrovní využití. Jednak lze nalepením stabilizovat unavený kloub nebo je možné jeho přiložením podpořit regeneraci přetíženého svalu. Aplikace tejpu pomáhá i snížení otoku nebo zklidnění aktivní jizvy. Malé Cross Tejpy podporují regeneraci tkáně v konkrétním bodu a proto je přikládám především na spoušťové body (trigger pointy).

Individuální cvičení pro děti i dospělé - cvičení zaměřuji na potřeby klienta v daný čas. Často cvičíme za účelem snížení bolesti zad či kloubu nebo minimalizaci diskomfortu v některé tělesné zóně. Jindy je na pořadu dne zvýšení kondice a kloubní pohyblivosti, anebo obnova kvality dechu či funkce bránice. Občas cvičíme kondičně pro posílení dysfunkčních svalů nebo aktivitu stabilizačního systému. Věnujeme se i relaxačním technikám a cvičení podporující vědomí tělesného schématu. U dětí společně s rodičem podporujeme formou hry správné držení těla a pestrost pohybu. Důraz je kladen na porozumění cvikům a jejich smysluplnost.

Cvičení v těhotenství - nenáročné cvičení pro nastávající maminky. Součástí je i instruktáž cvičení typů dechu, jeho hloubky a kvality nebo krátká automasáž. Cvičení lze absolvovat ve dvojici.

Psychosomatika - s klientem vedeme otevřený rozhovor zaměřený na jeho osobní život a společně se snažíme porozumět participaci psychiky na vzniku jeho fyzického onemocnění. Otevírají se témata vztahů, pracovní zátěže, úzkostných stavů, sebepojetí, postavení ve světě, atd. Na základě rozhovoru přistupujeme k dalším manuálním technikám anebo ke cvičení se zaměřením na relaxaci či sebepoznání.

Dobrá nálada - jako reciproční bonus pro všechny příznivce spokojeného životního stylu napříč kontinenty.